ČESTA PITANJA
 • Šta je potrebno za snimanje objekta?
  • Broj parcele
  • Katastarska opština u kojoj se radi
  • Prijava radova za katastar nepokretnosti


 • Šta je potrebno za legalizaciju objekta?
  • Prijava za legalizaciju
  • Kopija plana iz katastra
  • List nepokretnosti o vlasništvu
  • Geodetski snimak objekta koji se legalizuje
  • Tehnički izveštaj sa fotografijama objekta