NUDIMO SLEDEĆE USLUGE
 • Uređenje međe (obnova granica parcele)
 • Snimanje objekata (za upis u katastar nepokretnosti)
 • Deoba i spajanje parcela
 • Projekat geodetskog obeležavanja za deobu
 • Obeležavanje (iskolčenje) objekata
 • Snimanje situacije parcele sa i bez objekata
 • Protokol regulacije
 • Praćenje vertikalnosti stubova
 • Praćenje sleganja objekata
 • Snimanje i obeležavanje trase vodova
 • Snimak temelja